تندیس زرین

برگزیدگان

جشنواره فیلم «رشد» به کار خود پایان داد

به گزارش ردکارپت فیلم: پنجاهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «رشد» با معرفی برگزیدگان بخش‌های مختلف، ملی و بین‌المللی به کار خود پایان داد. پنجاهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «رشد» با معرفی برگزیدگان...

03:05