به گزارش ردکارپت فیلم:  ساعتی پیش اسکار نودوپنجم اسامی نامزدهای اولیه خود را در ۱۰ بخش اعلام کرد که در بخش اسکار بین‌المللی نماینده ایران جای نداشت. اسکار ۲۰۲۳ فهرست...