تومان

blank

اکران تومان در سینماها

به گزارش ردکارپت فیلم: اوضاع سینماها با توجه به شیوع ویروس کرونا همچنان وخیم است و به نظر می‌رسد همچنان اکران آنلاین، بهترین گزینه برای به نمایش درآمدن فیلم‌های سینمایی...

05:51
شورای پروانه نمایش

«تومان» مجوز نمایش گرفت

به گزارش ردکارپت فیلم: شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برای فیلم «تومان» مجوز نمایش صادر کرد. شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی در جلسه اخیر که با حضور اکثریت...

کمتر از 30 ثانیه