ثریا قاسمی

ایران

ثریا قاسمی و حسرتی که بر دلش مانده

به گزارش ردکارپت فیلم: دختربچه‌ای خوش‌صدا بود که خوب انشاء می‌نوشت و وقتی در مدرسه انشاءهایش را می‌خواند، هم‌کلاسی‌ها برایش دست می‌زدند. دخترکان مدرسه‌ای نمی‌دانستند هم‌کلاسی‌شان روزگاری یکی از هنرمندان...

06:0
حسن لفافیان

ادامه تصویربرداری «حکم رشد» تا پایان اردیبهشت

به گزارش ردکارپت فیلم:  تصویربرداری مجموعه تلویزیونی «حکم رشد» به کارگردانی حسن لفافیان از ۸۰ درصد عبور کرد. تصویربرداری مجموعه تلویزیونی حکم رشد، به کارگردانی حسن لفافیان و بر اساس...

کمتر از یک دقیقه