به گزارش ردکارپت فیلم: گروه طراحان نمایش «بیلمَن» که ظرف چند روزِ آینده در تماشاخانه ایرانشهر به صحنه می‌رود، معرفی شدند. متن نمایش «بیلمَن» به کارگردانی مهدی چاکری در سال...