به گزارش ردکارپت فیلم: یک روز پیش از آغاز اکران سراسری فیلم «قهرمان» در سراسر ایران، اهالی شیراز به تماشای آخرین ساخته اصغر فرهادی خواهند نشست. پخش‌کننده داخلی «قهرمان» اعلام کرد:...