جرأت یا حقیقت

کارگاه آموزشی

اعلام برنامه سومین روز هفدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت

به گزارش ردکارپت فیلم: برنامه‌های پخش آنلاین سومین روز هفدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت در بخش‌های صحنه‌ای، دانشجویی، کودک و نوجوان و مهمان به همراه کارگاه آموزشی و نشست‌های تحلیل...

02:22