جزیره فضایی

تدارک

بازیگران خاص؛ ممیزی جدید تلویزیون برای تیزرهای سینمایی؟

به گزارش ردکارپت فیلم: دست‌اندرکاران فیلم سینمایی «جزیره فضایی» از اینکه برخی بازیگرانشان دلیل رد تیزرهای تلویزیونی‌ اعلام شده‌اند انتقاد کردند و به دلیل اینکه هیچ فضای تبلیغی دیگری هم...

02:51