جشنواره برلین

جشنواره

کرونا حریف جشنواره برلین نشد

به گزارش ردکارپت فیلم: هفتادمین جشنواره بین‌المللی فیلم برلین با وجود تداوم شیوع کرونا، به صورت حضوری و فیزیکی برگزار می‌شود. با وجود تداوم شیوع کرونا، متولیان جشنواره بین‌المللی فیلم...

ویروس کرونا

مقاومت جشنواره برلین در برابر کرونا

به گزارش ردکارپت فیلم: برگزار کنندگان جشنواره فیلم برلین تاکید کردند شیوع ویروس کرونا موجب تغییر برنامه این جشنواره نخواهد شد و این جشنواره طبق برنامه از ۲۰ فوریه تا...