جشنواره فیلم فجر

اکران

سینماداران کوتاهی‌ای در جریان قاچاق فیلم‌های در حال اکران نداشته‌اند

به گزارش ردکارپت فیلم: رئیس انجمن سینماداران با انتقاد از اظهارات مدیرکل نظارت بر عرضه و نمایش فیلم سازمان سینمایی، تاکید کرد که سینماداران هیچ کوتاهی‌ای در جریان قاچاق فیلم‌های...

05:00