جشنواره فیلم فجر

مجازات

کیهان: پوراحمد می دانست که فیلمی را که با حمایت قوه قضاییه ساخته افتضاح است

به گزارش ردکارپت فیلم: کیهان نوشت:«کیومرث پوراحمد» ازجمله سینماگرانی است که در جریان آشوب‌های امسال به زندان رفت؛ البته نه برای مجازات، بلکه برای استفاده از حمایت قوه قضائیه و...

02:00