جشنواره «هنر زنده است

تماشاگر

راضی نیستم فیلم توقیف شده ام فقط برای ۱۱۰ نفر تماشاگر دست‌چین شده به نمایش درآید

به گزارش ردکارپت فیلم: عبدالرضا کاهانی، کارگردان «ارادتمند، نازنین، بهاره، تینا»، اعلام کرد در جشنواره «هنر زنده است» ثبت‌نام نکرده‌ است و راضی نیست این فیلم توقیفی را فقط برای...

کمتر از یک دقیقه
هنر زنده است

نمایش فیلم‌های توقیفی عبدالرضا کاهانی و کمال تبریزی در «جشنواره هنر زنده است»

به گزارش ردکارپت فیلم: کمال تبریزی ، دبیر بخش سینمای جشنواره «هنر زنده است»، از نمایش تعدادی از فیلم‌های توقیفی سال‌های اخیر برای داوران و گروه ۱۱۰ نفری منتقدان و...

09:00