حامد محمدی

سریال

«قبله عالم» متوقف شد

به گزارش ردکارپت فیلم: پخش سریال کمدی-فانتزی «قبله‌عالم» به دلیل آنچه از سوی پلتفرم پخش کننده «ممیزی‌های فراوان» و «احترام به مخاطبان» عنوان شده است، متوقف می‌شود. روابط عمومی فیلیمو...

01:53