به گزارش ردکارپت فیلم: اکران اولین فیلم سینمایی روز ششم به کارگردانی حجت قاسم زاده از  چهارشنبه ۱ تیر در سینماهای سراسر کشور آغاز شد.  همزمان با شروع اکران عمومی...