حسن وارسته

حسن وارسته

پخش «شهره شهر» در ماه صفر

به گزارش ردکارپت فیلم: حسن وارسته نویسنده سریال های تلویزیونی گفت: قصه سریال «شهره شهر» درباره زوج تازه ازدواج کرده ای است که مهریه زن، پیاده روی اربعین است و...

کمتر از یک دقیقه