به گزارش ردکارپت فیلم: امیرمحمد متقیان در فیلم سینمایی «طبقه یک و نیم» با گریمی متفاوت جلوی دوربین رفته است. فیلم سینمایی «طبقه یک و نیم» به کارگردانی نوید اسماعیلی...