حسین کیانی

تئاتر

معرفی آثار راه‌یافته به مرحله بازبینی اولیه جشنواره «تئاتر افرا»

به گزارش ردکارپت فیلم: آثار راه یافته به مرحله بازبینی اولیه سومین جشنواره «تئاتر افرا» معرفی شدند. حسین کیانی، سجاد افشاریان و مهرداد کوروش‌نیا داوران بخش بازخوانی سومین جشنواره «تئاتر...

03:13
آثار

معرفی هیئت انتخاب بخش صحنه‌ای جشنواره تئاتر دانشگاهی

به گزارش ردکارپت فیلم: هیئت انتخاب آثار بخش صحنه (مرحله دوم) بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران معرفی شدند. سید مجتبی جدی دبیر بیست و سومین جشنواره بین...

کمتر از یک دقیقه