به گزارش ردکارپت فیلم:  امیر کریمی (زاده ۴ فروردین ۱۳۴۹، تهران) خواننده ایرانی است. زندگی‌نامه امیرکریمی در چهارم فروردین ۱۳۴۹ برابر با ۲۴ مارس ۱۹۷۰ در محلهٔ کریم خان زند...