خون شد

نمایش

اکران «فطر» متقاضی دارد؟

به گزارش ردکارپت فیلم: محمدرضا فرجی مدیرکل نظارت بر عرضه و نمایش فیلم سازمان سینمایی بیان کرد که سینماها از شنبه ۱۸ اردیبهشت‌ماه بازگشایی می‌شوند. محمدرضا فرجی مدیرکل نظارت بر...

02:0