به گزارش ردکارپت فیلم:کانون کارگردانان سینمای ایران ابراز امیدواری کرد که مجوز اکران عمومی فیلم «برادران لیلا» زودتر صادر شود. شورای مرکزی کانون کارگردانان سینمای ایران دریافت جایزه فیپرشی (فدراسیون...