دینامیت

فیلم سینمایی

«دینامیت» سینما را احیا کرد

به گزارش ردکارپت فیلم:  ابراهیم عامریان با اشاره به اینکه «دینامیت» در شرایط عادی می‌توانست فروش بسیار بیشتری داشته باشد، تأکید کرد که اکران این فیلم سینمایی تا عید نوروز...