به گزارش ردکارپت فیلم: حسین کسبیان (۱۲ بهمن ۱۳۱۲ تهران – ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۵ تهران) بازیگر تئاتر ، سینما و تلویزیون ایرانی بود.حسین کسبیان طی سال‌های حضورش در عرصه هنر در...