رابرت دنیرو

تریلر

«آمستردام» یک فیلم پرستاره

به گزارش ردکارپت فیلم: جدیدترین کار دیوید او.راسل با انتشار نخستین تریلر رسمی فیلم «آمستردام» دیده شد. فیلم «آمستردام» جدیدترین فیلم دیوید او.راسل با همکاری دوباره کریستین بیل و رابرت...

01:06