راحله کرمی

ایتالیا

«عروسک» ایرانی به ایتالیا رسید

به گزارش ردکارپت فیلم: «عروسک» به کارگردانی راحله کرمی راهی جشنواره‌ای درایتالیا شد که محوریت آن کودکان و نوجوانان است. فیلم کوتاه «عروسک» به کارگردانی راحله کرمی، راهی دوازدهمین جشنواره...

کمتر از یک دقیقه