رضا شفیعی جم

جشنواره

شرط یک تهیه کننده سینما برای حضور در جشنواره فیلم فجر

به گزارش ردکارپت فیلم: بابائیان، برگزاری جشنواره فیلم فجر را شرط حضور «مورچه خوار» در جشنواره فیلم فجر دانست. کیان بابائیان تهیه کننده سینما درباره آخرین وضعیت نمایش فیلم سینمایی...

01:56