به گزارش ردکارپت فیلم: اسقف لئو بوکاردی، سفیر واتیکان در ایران با مريم مرعشى مدير عامل خيريه زنجيره اميد و اعضاى آن ملاقات کرد و از طرف ‍‍‍‍‍پاپ فرانسیس رهبر...