روزها در راه

اتوبیوگرافیک

روایت اتوبیوگرافیک زندگی سه آدم معمولی در «روزها در راه»

به گزارش ردکارپت فیلم: سما موسوی کارگردان نمایش «روزها در راه» با اشاره به اینکه این نمایش، اثری اتوبیوگرافیک درباره آدم‌های معمولی اجتماع است درباره شکل‌گیری این نمایش توضیحاتی ارائه...

04:00