به گزارش ردکارپت فیلم: بازیگران خانواده‌ی پروین که نمایشی به نویسندگی و کارگردانی حسین کیانی است، معرفی شدند. نمایش «پروین» به نویسندگی و کارگردانی حسین کیانی و تهیه کنندگی داود...