به گزارش ردکارپت فیلم: پوستر نمایش «کباب» که به کارگردانی رها حاجی زینل از ۷ دی ماه روی صحنه می رود، منتشر شد. پوستر نمایش «کباب» به نویسندگی علی صفری...