سازمان سینمایی

سازمان سینمایی

آخرین وضعیت قاچاق دو فیلم

به گزارش ردکارپت فیلم: مدیرکل نظارت بر عرضه نمایش فیلم سازمان سینمایی با بیان اینکه« سرنخ‌هایی برای منشأ قاچاق دو فیلم سینمایی اکران نشده» پیدا شده است، گفت: تمام فیلم‌های...

کیانوش عیاری

«کاناپه» توقیف نشده است!

به گزارش ردکارپت فیلم: سعید رجبی فروتن ، معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی، با حضور در برنامه «هفت»، با ارائه توضیح درباره شیوه صدور پروانه نمایش فیلم‌ها، گفت: «فیلم...