سازمان سینمایی

سمفا

توقف فعالیت «سامانه فروش سینمای ایران»

به گزارش ردکارپت فیلم: مدیرعامل موسسه «سینماشهر» از توقف فعالیت «سامانه فروش سینمای ایران» که پیش از این تحت‌نظارت این موسسه اقدام به انتشار آمار فروش فیلم‌ها می‌کرد، همزمان با...