سالن‌های نمایش

کارگردان

مقر کرونا مشخص شد!

به گزارش ردکارپت فیلم:  یک کارگردان تئاتر با انتقاد از تعطیلات پی در پی سالن‌های نمایش گفت: با این تعطیلات مقر کرونا مشخص شد؛ مرکز شهر تهران، حول و حوش...