سامان خلیلیان

آثار

آثار راه یافته به بخش دیگرگونه‌های اجرایی “جشنواره تئاتر فجر” معرفی شدند

به گزارش ردکارپت فیلم: آثار راه‌یافته به بخش دیگرگونه‌های اجرایی سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر معرفی شدند. آثار بخش دیگرگونه‌های اجرایی سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر معرفی شدند....

01:01