سام درخشانی

فیلیمو

«جوکر» پخش نمی شود!

به گزارش ردکارپت فیلم: رئالیتی‌شوی «جوکر» این هفته با دو روز تاخیر بر روی فیلیمو منتشر می‌شود. قسمت جدید رئالیتی‌شو رئالیتی‌شوی «جوکر» این هفته با دو روز تاخیر بر روی...

کمتر از یک دقیقه