سحر دولتشاهی

این سریال شبکه خانگی نسبت به نیروی انتظامی ایجاد تنفر می کند !

به گزارش ردکارپت فیلم: کیهان نوشت:نحوه مواجهه آشوبگران با نیروهای انتظامی در اغتشاشات سال 1401 درمقایسه با فتنه‌های قبلی لبریز از توحش کم‌سابقه بوده است. جدا از پروژه تهییج رسانه‌های...

07:006
مرتضی میرمنتظمی

«کلفت‌ها»با بازی صابر ابر ، سحر دولتشاهی و الهام کردا به تالار وحدت می‌رود

به گزارش ردکارپت فیلم: نمایش «کلفت‌ها» با طراحی و کارگردانی مرتضی میرمنتظمی ، برای اجرا در تالار وحدت آماده می‌شود. مرتضی میرمنتظمی که همچون بسیاری از همکاران خود در دوران...

01:11