سرجوخه

سرجوخه

سرجوخه سراسر امنیتی است

به گزارش ردکارپت فیلم: پریسا ناهیدپور از تفاوت‌های تدوین سریال «سرجوخه» با کار‌های قبلی‌اش گفت. پریسا ناهیدپور تدوینگر مجموعه تلویزیونی «سرجوخه» درباره تدوین این سریال جاسوسی – امنیتی گفت: در...