به گزارش ردکارپت فیلم: روزنامه خراسان: فیلم سینمایی «حکم تجدید نظر» که از 26 آبان در سینماها به نمایش درآمده، در روزهای اخیر حواشی زیادی داشته است. این فیلم به...