سزار

بینوایان

سزار برندگانش را شناخت

به گزارش ردکارپت فیلم: شب پیش با برگزاری مراسم اهدای جوایز سزار۲۰۲۰ فیلم «بینوایان» عنوان بهترین فیلم سال فرانسه را از آن خود کرد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل...

02:00