سقط جنین

خون‌ریزی

«خون‌ریزی»؛ مقایسه وضعیت سقط‌جنین در ایران و آمریکا

به گزارش ردکارپت فیلم: محمد خوشدل‌فر کارگردان مستند «خون‌ریزی» بیان کرد که این مستند درباره قیاس میان وضعیت سقط جنین در ایران و آمریکاست. محمد خوشدل‌فر کارگردان مستند «خون‌ریزی» که...

04:16