به گزارش ردکارپت فیلم: سریال صفر بیست و یک از ۵ آبان هر شب ساعت ۲۰:۴۵ از شبکه سوم سیما پخش خواهد شد. تکرار سریال صفر بیست و یک را...