سیاوش حقیقی

شورای پروانه نمایش

مجوز اکران «وثیقه» صادر شد

به گزارش ردکارپت فیلم:  شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری مجوز نمایش دو فیلم «وثیقه»  و «خون خدا»  را صادر کرد. در تازه‌ترین جلسه شورای...