به گزارش ردکارپت فیلم: فیلمبرداری فیلم کوتاه «زبرا» به کارگردانی حمید ابراهیمی به پایان رسید. فیلمبرداری فیلم کوتاه «زبرا» به کارگردانی حمید ابراهیمی و تهیه کنندگی سید احمد موسویان به پایان...