به گزارش ردکارپت فیلم: سکانسی از فیلم علفزار ساخته کاظم دانشی با حضور پژمان جمشیدی و سارا بهرامی منتشر شده است. سکانسی از فیلم سینمایی «علفزار» به کارگردانی کاظم دانشی...