سیندرلا

بی جیز

کنت برانا «بی‌جیز» را می‌سازد

به گزارش ردکارپت فیلم: کنت برانا برای کارگردانی مستندی درباره «بی جیز» برای پارامونت انتخاب شد. کارگردان و بازیگر سرشناس بریتانیایی برای ساخت مستندی با عنوان «بی‌جیز» انتخاب شد. این...