سینماتک

سینماتک

«زمانی برای کشتن» فیلم این هفته سینماتک خانه هنرمندان ایران

به گزارش ردکارپت فیلم:  فیلم «زمانی برای کشتن» در سینماتک خانه هنرمندان ایران به نمایش درمی‌آید. پانصد و چهل و سومین برنامه سینماتک خانه هنرمندان ایران دوشنبه ۱۹ تیر ماه...

کمتر از یک دقیقه
سینماتک

«دکمه صدفی» در مستندات یکشنبه خانه هنرمندان ایران

به گزارش ردکارپت فیلم: شانزدهمین برنامه «مستندات یکشنبه» که زیرمجموعه سینماتک خانه هنرمندان ایران به پخش فیلم‌های مستند می‌پردازد، به نمایش فیلم مستند «دکمه صدفی» ساخته پاتریسیو گوسمان محصول سال...

کمتر از یک دقیقه
مستند

«نگاه سکوت» در سینماتک خانه هنرمندان ایران

به گزارش ردکارپت فیلم: مستند سینمایی «نگاه سکوت» در سینماتک خانه هنرمندان ایران به نمایش درمی‌آید. پانصد و سی‌ و هشتمین برنامه سینماتک خانه هنرمندان ایران دوشنبه هشتم خرداد ۱۴۰۲...

کمتر از یک دقیقه
مستند

«ایاقچی» در مستندات یکشنبه خانه هنرمندان ایران

به گزارش ردکارپت فیلم:  سیزدهمین برنامه «مستندات یکشنبه» که زیرمجموعه سینماتک خانه‌ هنرمندان ایران به پخش فیلم‌های مستند می‌پردازد، به نمایش فیلم مستند «ایاقچی» ساخته محمدحسن دامن‌زن اختصاص دارد. این...

کمتر از یک دقیقه
سینماتک

«زندگی پنهان» در سینماتک خانه هنرمندان ایران

به گزارش ردکارپت فیلم: فیلم سینمایی «زندگی پنهان» در سینماتک خانه هنرمندان ایران به نمایش درمی‌آید. پانصد و سی‌ و پنجمین برنامه سینماتک خانه هنرمندان ایران دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲...

کمتر از یک دقیقه
اسپیلبرگ

اکران «پست» اسپیلبرگ در خانه هنرمندان

به گزارش ردکارپت فیلم:  پانصدوبیست‌ویکمین برنامه سینماتک خانه‌ هنرمندان ایران به نمایش فیلم سینمایی «پست» ساخته استیون اسپیلبرگ اختصاص دارد. دوازدهمین جلسه مرور فیلم‌های مریل استریپ بازیگر آمریکایی در سینماتک...

01:23