سینماحقیقت

جشنواره

با افتخار شاگرد«زاون» هستم

به گزارش ردکارپت فیلم: جایزۀ بهترین کارگردانی و بهترین فیلم چهاردهمین جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت، به همراه نشان فیروزۀ این جشنواره به «عطیه زارع آرندی»، کارگردان فیلم «جاهای خالی پر...

جشنواره

“آیین مستند” خاموشی نیست

به گزارش ردکارپت فیلم: دبیر چهاردهمین جشنواره بین المللی «سینماحقیقت» با تاکید بر این نکته که این رویداد میعادگاه مستندسازان است گفت: نخواستیم سکون و سکوت را انتخاب کنیم. مراسم...