به گزارش ردکارپت فیلم: برای مقابله با موج سوم کرونا، سینماهای مالزی دوباره تعطیل شدند. با اعلام وضعیت اضطراری سراسری در مالزی که دیروز سه‌شنبه از سوی پادشاه این کشور...