سینمای کودک

بیزینس

فیلم کوتاه عرصه بیزینس نیست

به گزارش ردکارپت فیلم: کارگردان فیلم کوتاه و فانتزی «رنگارنگ» که در جشنواره فیلم کوتاه تهران حضور دارد، می‌گوید: فیلم کوتاه عرصه بیزینس نیست. محمدرضا مرادی به بهانه حضور در...

04:00
بَلیط

سوپراستار کودک نداریم

به گزارش ردکارپت فیلم: مرتضی رحیمی کارگردان فیلم سینمایی «بَلیط» بیان کرد که ما سوپراستار کودک نداریم تا به واسطه آنها فیلم‌ها فروش کنند. مرتضی رحیمی کارگردان فیلم سینمایی «بَلیط»...

03:00