سینمای کودک

بَلیط

سوپراستار کودک نداریم

به گزارش ردکارپت فیلم: مرتضی رحیمی کارگردان فیلم سینمایی «بَلیط» بیان کرد که ما سوپراستار کودک نداریم تا به واسطه آنها فیلم‌ها فروش کنند. مرتضی رحیمی کارگردان فیلم سینمایی «بَلیط»...

03:00