سینما

سینما

مگر خانواده‌ای که در عزاست، جشن می‌گیرد؟

به گزارش ردکارپت فیلم: محسن محسنی‌نسب کارگردان سینما معتقد است برگزاری جشنواره در شرایط سخت کنونی سینماگران، کار اشتباهی است. محسن محسنی‌نسب تهیه‌کننده و کارگردان سینما، درباره برگزاری جشنواره های...

01:08