به گزارش ردکارپت فیلم: بابک توسلی کارگردان نمایش «دوستان کمدی» با اشاره به مضمون این اثر نمایشی که درباره برده‌داری مدرن است عنوان کرد در شرایط این روزهای جامعه تبلیغ...