شبکه مخفی زنان

نیمکت

سریالی که به مسائل و دغدغه‌های زنان یک قرن پیش می پردازد

به گزارش ردکارپت فیلم: سریال «شبکه مخفی زنان» شکل تکامل‌یافته‌ای از همکاری‌ افشین هاشمی و محمد رحمانیان در تئاترهای صحنه‌ای و ۲تله‌تئاتر «نیمکت» و «توی گوش سالمم زمزمه کن» است....

11:00