به گزارش ردکارپت فیلم: در روزهای پایانی این هفته از خرداد ماه با فیلم های سینمایی و تلویزیونی شبکه های سیما همراه باشید. «دهن گشاد» به کارگردانی «جری لوییس» و...